Ledelse

Trondheim lufthavn

Lufthavndirektør
Marit Helene Stigen
Telefon 480 07 902
Avdelingssjef Flysidedrift
Thomas Wintervold
Telefon 481 61 139
Sjef forretningsutvikling
Ellen Weidemann
Telefon 951 10 884
Stabssjef
Arne Jørgen Reinås
Telefon 907 24 879
Avdelingssjef Terminaldrift
Kristin Hesjehagen Sørnes
Telefon 976 90 433