Ledelse

Trondheim lufthavn

Lufthavndirektør
Marit Helene Stigen
Telefon 480 07 902
Operativ sjef Flyside
Morten Ulsnes
Telefon +4790837561
Sjef forretningsutvikling
Ellen Weidemann
Telefon 951 10 884
Økonomisjef
Arne Jørgen Reinås
Telefon 907 24 879
Operativ sjef Terminal
Kristin Hesjehagen Sørnes
Telefon 976 90 433
Sikkerhetssjef
Sonja Englund