Energi

Energiledelse og kontinuerlig fokus på energibesparende tiltak skal redusere energiforbruket på Trondheim lufthavn Værnes med 25% innen 2020.

Vårt nyeste terminalbygg er bygd etter BREEAM standarden, med miljøriktige valg av materialer og produkter i et livsløpsperspektiv. Bygget har betydelig lavere energiforbruk sammenliknet med bygg oppført etter standarden TEK 10.

Tilkobling av tårn og terminal innland til lufthavnas energisentral, ny LED-belysning, utvendig solavskjerming og utskifting av ventilasjonssystemer er også med på å redusere energiforbruket relatert til lufthavndrift.  

Innkjøpt energi har også et CO2-avtrykk og bidrar til opprettholdelsen av klimanøytralitet i bransjeordningen Airport Carbon Accreditation (ACA). 

.