Energi

Trondheim lufthavn Værnes er den flyplassen i Norge med det mest avanserte energioppfølgingssystemet. På den måten har vi god kontroll på strømforbruket vårt.

Vårt nyeste terminalbygg er bygd etter sertifiseringsverktøyet BREEAM. Sertifiseringen sikret miljøriktige valg av materialer og produkter i et livsløpsperspektiv, og et bygg med betydelig lavere energiforbruk sammenliknet med bygg oppført etter standarden TEK 10. Også i eksisterende bygg har vi fokus på å redusere energiforbruket, og vi tenker ENØK i den daglige driften av lufthavnen. Ny LED-belysning, utvendig solavskjerming og utskifting av gamle, slitte ventilasjonssystemer er tiltak som er med på å redusere energiforbruket.

I løpet av de siste fem årene har vi redusert enegiforbruket i alle våre bygg tilsvarende strømforbruket til omtrent 70 eneboliger.