Avfall

En lufthavn genererer mye avfall. Vi jobber for en best mulig avfallshåndtering, og har som mål å oppnå lavest mulig miljø- og klimapåvirkning fra avfallshåndteringen. Avinor har en sentral renovasjonsavtale som skal sikre fokus på god kildesortering og sluttbehandling.

Vårt matavfallsanlegg fjerner fett og vann fra avfallet slik av volum og vekt reduseres med 90 %. Transporten av matavfallet er dermed redusert fra en lastebil i uken, til en lastebil i året.