Booking av møterom

Har du behov for å leie et møterom på fly- eller helikopterterminalen? Send mail til informasjon.sola@avinor.no. Dette gjelder kun for firmaer som er lokalisert på flyplassen. Møterom leies ikke ut til eksterne.

Møterom i Flyterminalens 3.etg:
Tilje: 10-14 personer
Ror:  8 personer

Pris: kr 300,- pr time, dagspris 1.500,-

Møterom i Helikopterterminalen:
Gullfaks - 20 personer
Oseberg - 20 personer
Veslefrikk - 20 personer

Pris: kr 600,- pr time, dagspris 2.000,-

VIP-loungen:
Inntil 3 timer: 2.500,- | utover 3 timer: 5.000,-
Minstepris for leie av VIP-loungen er 2.500,-

(Priser pr 01.01.2021)