Ledelsen

Lufthavndirektør
Anette Sigmundstad
Telefon 67 03 04 10
Operativ sjef flysidedrift
Morten Wathne
Mobil 901 33 976
Operativ sjef terminaldrift
Ellen Johanne Ringen
Telefon 67 03 04 25
Mobil 971 10 502
Sjef forretningsutvikling
Elisabeth Strømstad
Telefon 67 03 04 20
Mobil 480 22 168
Økonomisjef
Ina Svensen
Mobil 450 36 997
Sikkerhetssjef
Ailin Berntsen
Mobil 917 31 262