Ledelsen

Lufthavndirektør
Leif Anker Lorentzen
Telefon 67 03 04 10
Mobil 952 62 276
Sjef Operativ Drift
Morten Wathne
Mobil 901 33 976
Sjef Forretningsutvikling
Elisabeth Strømstad
Telefon 67 03 04 20
Mobil 480 22 168
Sikkerhet og Kvalitetssjef
Anette Sigmundstad Heggen
Telefon 67 03 04 17