Klimasertifisering

Stavanger Lufthavn Sola er klimasertifisert i den internasjonale Airport Carbon Accreditation (ACA) ordningen og jobber målrettet for å redusere CO2 utslipp fra egen virksomhet.

Fem av Avinors lufthavner deltar i ACA ordningen som ble lansert av den europeiske fellesorganisasjonen Airport Council International (ACI Europe) i 2009. ACI Europe representerer mer enn 450 lufthavner i 45 europeiske land, tilsvarende en årlig trafikk på rundt 1,7 milliarder passasjerer og 21 millioner flybevegelser.

Siden 2009 har ordningen blitt verdensomspennende, og i dag deltar 125 lufthavner, slik at rundt 66 % av all flytrafikk i Europa skjer via lufthavner som er akkreditert for sitt klimaarbeid.

Ordningen krever at det utarbeides klimaregnskap for lufthavndrift, og at grunnlaget verifiseres av en uavhengig tredjepart. Avinor har rammeavtale med DNV-GL for denne tjenesten.

Kravene til omfanget av klimaarbeidet ved en lufthavn blir deretter mer omfattende jo høyere nivå man deltar på, og Avinors lufthavner deltar på følgende nivåer:

Lufthavnene Oslo, Trondheim og Kristiansand har deltatt siden ordningen ble lansert i 2009, mens lufthavnene Bergen og Stavanger ble akkreditert for første gang i 2014.

Du kan lese mer om ACA her