Fly- og helikopterstøy

Stavanger lufthavn, Sola har høsten 2015 gjennomført ny støysonekartlegging for perioden 2014 – 2025.

Kartet viser to kurver hver, tilsvarende grenseverdiene for gul og rød sone. Det gjeldene støysonekartet for perioden 2014- 2025 finner du på her.

Linker:

T-1442:  

Støyhenvendelser
Send inn kontaktskjema