Energisparing

Vi jobber også med å spare energi på Stavanger lufthavn, Sola


Det er klart at det kreves en god del energi for å drive en flyplass, men vårt fokus er å bli enda mer energieffektive, blåse bort mindre varme og gjenbruke mer.

I 2014 har vi gjort noen grep på Stavanger lufthavn, Sola, som er estimert til å kunne gi en samlet energibesparelse på 3 000 000 kWh/år. Dette tilsvarer gjennomsnittsforbruket til 148 husstander.

Gjenbruk av varme

Vi gjenbruker mer av varmen i byggene våre i 2015. Etter en overgang fra kryssvarmegjenvinner til roterende ventilasjonen kan varmluften brukes enda flere ganger. Den roterende gjenvinneren tar opp varme i avtrekkene som fester seg i små lameller i rotoren. Når gjenvinneren har rotert en halv gang, avgis varmen på ny ut i luftkanalene. Den nye ventilasjonen er beregnet å øke utnyttelsen av varmluft med 20 %.

Nye pumper til radiatorene

Pumpene knyttet til varme- og kjøleanleggene på lufthavnen er byttet ut og gir et bedre regulert energiforbruk. Hvor flere av de gamle pumpene jobbet med konstante vannmengder, er de nye frekvensregulerte pumpene styrt etter vannbehov og holder energiforbruket til et minimum.

Varmepumper i hallene

Etter overgang til varmepumper i driftsbygget, har vi redusert bruken av høyverdienergi som tidligere gikk til el-kjel og elektriske stråleovner, med mer miljøvennlig lavverdienergi. Det er nå montert fire varmepumper som henter energi fra luften ute og avgir restvarme i to store haller i driftsbygget vårt. Dette vil kunne bidra til en besparelse på ca. 100 000 kWh/årlig.

Ledlys

Det foregår en betydelig utskifting til Ledlys på hele lufthavnen. Ledlys krever langt mindre energi pr. lyskilde, de har en svært lang levetid og bidrar dermed til mindre utskifting med tilhørende produksjon og avfall.