Utvidelse non-Schengen

For å møte veksten på reiser utenfor Schengen-området skal Avinor bygge ut området etter passkontrollen på Oslo lufthavn. Utbyggingen vil gi et nytt tilbygg på 30 000 kvadratmeter på østenden av dagens terminal som vil gi en dobling av passasjerarealene, nye gater og flyoppstillingsplasser tilpasset større fly og nye kommersielle områder.

Alle flyoppstillingsplasser er designet for effektive turnaround-operasjoner for hele 72 flytyper, tilrettelagt for handling av frakt, og med to bevegelige broer per plass/gate.

For å utvikle Norges hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt er denne utvidelsen viktig. Dette vil gi økt verdiskapning for Norge, blant annet fordi utviklingen i trafikken til og fra land utenfor Schengen-området har hatt betydelig større enn vekst innenfor. Utvidelsen av dette området vil gi bedre forhold for passasjerer, flyselskap og andre aktører her på Oslo lufthavn.

Prosjektet holder god fremdrift og har som målsetning å gi forbedret kapasitet fra sommeren 2022. Følgende milepæler er verdt å merke seg:

- Grunnarbeider ferdig, oppstart råbygg årsskiftet 2019/2020
- Tett bygg ferdig sommeren 2020
- Innredningsarbeider ferdig høsten 2021
- Mechanical complete vinteren 2022
- Operativ prøvedrift i mai 2022
- Offisiell åpning før fellesferien 2022

Non-schengen.jpg
Illustrasjon: Avinor/Nordic Office of Architecture

Last ned høyoppløselig versjon her