Utvidelse non-Schengen

For å møte veksten på reiser utenfor Schengen-området har Avinor bygget ut området etter passkontrollen på Oslo lufthavn. Utbyggingen har gitt et nytt tilbygg på 30 000 kvadratmeter på østenden av dagens terminal som gir en dobling av passasjerarealene, nye gater og flyoppstillingsplasser tilpasset større fly og nye kommersielle områder.

Alle flyoppstillingsplasser er designet for effektive turnaround-operasjoner for hele 72 flytyper, tilrettelagt for handling av frakt, og med to bevegelige broer per plass/gate.

For å utvikle Norges hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt vardenne utvidelsen viktig. Dette vil gi økt verdiskapning for Norge, blant annet fordi utviklingen i trafikken til og fra land utenfor Schengen-området har hatt betydelig større enn vekst innenfor. Utvidelsen av dette området gir bedre forhold for passasjerer, flyselskap og andre aktører her på Oslo lufthavn.

Prosjektet sto ferdig sommeren 2022 og ble offisielt åpnet i juni samme år. 

Non-schengen.jpg
Illustrasjon: Avinor/Nordic Office of Architecture

Last ned høyoppløselig versjon her