Zero Waste 2030

Samfunnsoppdraget til Avinor er å drive et sikkert, effektivt og bærekraftig luftfartssystem i hele landet. Som ledd i dette arbeidet har Oslo lufthavn iverksatt prosjekt Zero Waste 2030, og arbeidet ledes av fagmiljøet i Avinors avdeling for vann og miljø.

Zero Waste-prosjektet er Oslo lufthavn sitt svar på hvordan lufthavnen kan minimere forbruk, samt ta bedre vare på de ressursene vi allerede har. Når metall, plast, trevirke, tekstiler eller øvrige materialer gjenbrukes reduseres behovet for å ta ut ressurser fra naturen. Dette bidrar til å stanse tapet av natur og redusere klimagassutslippene. 

Last ned veilederne for Zero Waste prosjektet og bli med i det viktige arbeidet.