Økonomisk støtte

Avinor Oslo lufthavn støtter idrettslag og andre lokale lag og foreninger som har aktiviteter for barn og unge inntil 19 år.

Vi utlyser midler én gang pr. år hvor søknadsfrist for å søke støtte er satt til 6. mars 2023.

Skal du søke om sponsormidler, må du fylle ut dette skjemaet.

Søknaden sendes til post@avinor.no.

Krav til deg som søker

 • Avinor støtter kun aktiviteter som retter seg mot barn og ungdom til og med 19 år
 • Oslo lufthavn gir støtte til idrettslag, lokale lag og foreninger som befinner seg innenfor våre seks nabokommuner Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Nes og Hurdal
 • Våre samarbeidspartnere skal ha økonomisk styring og kontroll
 • Laget/foreningen må ha organisasjonsnummer for å kunne søke
 • Aktivitetene skal gi Avinor positiv eksponering og synlighet

Avinor støtter ikke:

 • Aktiviteter som er i strid med god forretningsskikk
 • Enkeltpersoner
 • Aktiviteter som russebil, skoletur o.l.
 • Aktiviteter med religiøse eller politiske formål
 • Prosjekter med uryddig eller uklar organisering
 • Oppgaver som tilligger det offentlige
 • Idrettslag eller organisasjoner som ikke har aktiviteter for barn til og med 19 år

Søknader som ikke leveres innen fristen vil ikke bli behandlet. De som blir tildelt støtte blir kontaktet direkte.