Klima

Utslipp fra fly påvirker klima både globalt og lokalt, men også flyplassdrift har en klimapåvirkning.