Dyr og planter

Vi er opptatt av å ta vare på naturmangfoldet rundt flyplassen vår, og å hindre innførsel av truede dyre- og plantearter.