Ledelse

Lufthavnsjef
Geir-Olav Skogstad
Mobil 916 45 794
Driftssjef
Anders Staalnacke
Mobil 466 64 144
Leder Forretningsutvikling og administrasjon
Monica A. Gundersen
Mobil 916 98 640