Ledelsen

Lufthavnsjef
Glenn-Robert Johnsen
Telefon 67 03 32 90
Mobil 932 03 851