Passeringsavtale for taxi

For å få tilgang til Avinors tilrettelagte område for avhenting av passasjerer må løyvehaver eller taxisentral inngå en passeringsavtale med gjeldene lufthavn. Avtalen inngås med avtaleadministrator, Apcoa, som regulerer avtalen på vegne av Avinor. For inngåelse av passeringsavtale, kontakt Apcoa på e-post: taxi@apcoa.no

Kostnaden for nye løyvehavere for registrering av passeringsavtale og faktureringsavtale er kr. 300,- eks. mva. Avtalene oversendes løyvehaver og passeringsbrikke aktiveres når signerte avtaler er mottatt av Apcoa. Brikker som må erstattes har en kostnad på kr. 500,- eks. mva.

Passeringsavtalen regulerer tilgang til tilrettelagt område for avhenting av passasjerer for kjøretøy med gyldig drosjeløyve. Avinors formål med passeringsavtalen er å legge til rette for en sikker, stabil, kundevennlig og effektiv drift av taxitjenesten på selskapets lufthavner.

Passeringsavgiften på Bergen lufthavn utgjør fra 1. mars 2022 kr. 23,-