Ledelsen

Lufthavndirektør
Helge Eidsnes
Telefon 958 94 100
Operativ sjef
Øystein Skaar
Telefon 67 03 11 44
Mobil 909 49 095
Sjef forretningsutvikling
Aina Tysse
Mobil 911 21 518
Kvalitets- og sikkerhetssjef
Jan Per Fosse
Telefon 67 03 11 09
Mobil 920 54 122
Økonomisjef
Heidi Herheim Eriksen
Telefon 67 03 11 15
Mobil 958 42 949
Administrasjonsleder
Ivar Samset
Mobil 928 47 510

Nyheter og presse

Nyheter og pressemeldinger fra Bergen lufthavn