Vann og grunn

Utslippstillatelse

Bergen lufthavn har en "resipientbasert utslippstillatelse". Det betyr at vi ikke har begrensinger i mengden kjemikalier vi kan benytte ved for eksempel avisingsaktivitet eller brannøvelser. Men vilkåret er at resipienten det vil si vannkilden (bekk, elv, innsjø, hav, myr eller annen vannkilde) ikke skal ta skade av vårt utslipp. Det er vårt ansvar å kontrollere dette og det kreves en omfattende miljøovervåking.

Lufthavnen har også et eget utslippspunkt i Raunefjorden der glykolholdig overflatevann slippes ut på 40 m dybde.

 

Miljøovervåking

Bergen lufthavn har et omfattende miljøovervåkingsprogram på Flesland. Gjennom hele året kontrolleres resipienter rundt lufthavnen. Hensikten er å overvåke tilstanden i Langavatn, Lønningsbekken og Fleslandselven, slik at vår drift som for eksempel av-ising av baner og fly ikke skader resipienter.

Raunefjorden kontrolleres gjennom deltakelse med egne punkter i Byfjordsundersøkelsen.

Hvert tredje år har vi en omfattende biologisk undersøkelse som gir status for vassdragene.

Resultater fra overvåkingsprogrammet

Undersøkelser fra 2012 viste at avisingsaktiviteten ved flyplassen ikke påvirker Raunefjorden i målbar grad.

Fagansvarlig ytre miljø
Peter Holmkvist
Telefon 670 31119