Lønningen lystgård

Endelig er den på plass  - lystgården, eller barnehjemmet, eller direktørboligen. Lønningen lystgård har hatt mange forskjellige eiere og brukere i løpet av sine vel 200 år på Lønningen/Flesland. 

Opprinnelig stod lystgården omtrent der den nye gang- og sykkelveien går utenfor den nye terminalen. Da den nye terminalen skulle bygges, ble det konkludert med at lystgården måtte tas ned og settes opp igjen et annet passende sted. Nå har Avinor gjenoppført bygget i Bergen botaniske hage på Milde,  en gave fra Avinor til Universitetet i Bergen.

Filmen viser arbeidet med å demontere huset, registrere det og gjenoppføringen på Milde. Den sier også litt om hvilke problemstillinger.