Klima

Avinors miljøpolicy er å forbedre egen miljøprestasjon og være en drivkraft for miljøarbeidet i luftfarten.

Avinor er en pådriver for bærekraftig luftfart. Vi skal tilrettelegge vår infrastruktur, slik at luftfarten i fremtiden kan bli utslippsfri. 

 

Les mer om Avinors klimaarbeid.