Punktlighet

Punktlighet for Andøya lufthavn

Fra
Til
Vis oversikt

Avganger

Flyrute Selskap Type År Måned Planlagt Gjennomf. Innstilt Forsinket Punktlighet1 Gjens. fors2

Ankomster

Flyrute Selskap Type År Måned Planlagt Gjennomf. Innstilt Forsinket Punktlighet1 Gjens. fors2
1. Avgangs- og ankomsttid er ikke registrert for samtlige flygninger. Punktlighetstallene inkluderer kun de flygningene der tid er registrert i systemet.
2. En flygning ansees forsinket dersom den er mer enn 15 minutter forsinket.