Ledelse

Fungerende lufthavnsjef og driftssjef
Bent Helge Sjursen
Telefon 67 03 22 01