Tårntjenesten

Avinor Flysikring leverer flygekontroll-, informasjons- og alarmtjeneste ved 18 kontrolltårn. Kundene er Avinors egne lufthavner, Forsvaret og private lufthavner.

Kontrolltårnene har ansvaret for å håndtere flytrafikken rundt og på lufthavna, og sørge for sikker og effektiv avvikling av trafikken.

Tårn- og innflygingskontrollenhetene håndterer 750-800.000 flybevegelser årlig.

Våre tårn

  • Avinors lufthavner: Gardermoen, Sola, Flesland, Værnes, Karmøy, Kvernberget, Røros, Evenes, Tromsø, Alta, Banak og Kirkenes.
  • Forsvaret: Rygge, Ørland, Bodø, Bardufoss og Andøya
  • Privat: Torp