Styret

Styret i Avinor Flysikring AS

Abraham Foss, Styreleder 

Konsernsjef, Avinor AS

Ola Henrik Strand

CEO, BluWrap og nestleder i Avinor AS sitt styre

Marit Ektvedt Kjær

Strategisjef, Avinor AS

Trine Lysne

Leder Internasjonale relasjoner, Avinor AS

Sverre Elsbak

Flygeleder, Avinor Flysiking (Ansattvalgt representant)

Espen Danielsen

Ingeniør, Avinor Flysikring (Ansattvalgt representant)

Mari Halvorsen Sundgodt

Fagspesialist LTT-fullmektig, Avinor Flysikring (Ansattvalgt representant)