Styret

Styret i Avinor Flysikring AS

Dag Falk-Petersen, Styreleder 

Konsernsjef, Avinor AS

Ingrid Riddervold Lorange 

Administrerende direktør, SIVA

Charlotte Andsager 

Uavhengig

Espen Slyngstad 

CEO, Easy2You

Sverre Elsbak

Flygeleder, Avinor Flysikring AS

Espen Danielsen

Ingeniør, SAN Flysikring/Delta Luftfart Flysikring

Mari Halvorsen Sundgodt

Fagspesialist ACC Oslo