Styret

Styret i Avinor Flysikring AS:

 

Abraham Foss, styreleder 

Konsernsjef, Avinor AS

Thomas Rønning Øyn, nestleder

Økonomisjef Avinor AS

Mari Hermansen

Konserndirektør Organisasjon og konsernstøtte, Avinor AS

Lars Vågsdal

Konserndirektør Teknologi, Avinor AS

Dorothy Anne Billett

Assisterende lufthavndirektør, Oslo lufthavn

June Grashof

Ansattvalgt representant

Ørjan Hansen

Ansattvalgt representant

Caroline Rostrup Brandshaug

Ansattvalgt representant