Styret

Styret i Avinor Flysikring AS

Abraham Foss, Styreleder 

Konsernsjef, Avinor AS

Ola Henrik Strand

CEO, BluWrap og nestleder i Avinor AS sitt styre

Marit Ektvedt Kjær

Strategisjef, Avinor AS

Trine Lysne

Leder Internasjonale relasjoner, Avinor AS

Sverre Elsbak

Ansattvalgt representant

Espen Danielsen

Ansattvalgt representant

Caroline Rostrup Brandshaug

Ansattvalgt representant