Styret

Styret i Avinor Flysikring AS:

Abraham Foss, styreleder 

Konsernsjef, Avinor AS

Thomas Rønning Øyn, nestleder

Økonomisjef Avinor AS

Mari Hermansen

Konserndirektør Organisasjon og konsernstøtte, Avinor AS

Hilde Vedum

Finansdirektør, Avinor AS

Sverre Elsbak

Ansattvalgt representant

Espen Danielsen

Ansattvalgt representant

Caroline Rostrup Brandshaug

Ansattvalgt representant