Ordinære prisar

Fri gjennomkøyring 20 minutt.

Ved utkøyring innan gjennomkøyringstid blir du ikkje belasta. Om du oppheld deg på området lenger enn dette vil parkeringa ta til å gjelde frå innkøyringstidspunktet, gjennomkøyringstida blir ikkje trekt frå.

Ordinære prisar (utan førehandsbestilling)

TidP1
20 min*0,-
Inntil 30 min18,-
Inntil 1 time36,-
Pr time til oppnådd døgnpris36,-
Pris første 24 timer (Døgn)155,-
Pris pr påbegynte døgn til oppnådd vekepris**155,-
1 veke (8 døgn)550,-
Deretter pr påbegynte døgn til oppnådd 2 vekespris155,-
2 veker (15 døgn)844,-
Deretter pr påbegynte veke***220,-

Alle prisar er inkl. mva. Vi tek atterhald om prisendringar.

* 20 min fri gjennomkøyringstid. Over 20 min, så beregnes takst fra innkøyringstidspunkt.
** Ved parkering ut over 24 timer, belastes pris pr påbegynte døgn til oppnådd vekepris.
*** Ved parkering ut over 15 døgn, belastes heretter pris pr påbegynte veke