Flyfrakt

Flyplassen tilbyr å sende dyr, og andre flyfrakt tjenester

Sende flyfrakt

Kontakt eit selskap som handterer frakt på den flyplassen du vil sende frå. Eit utval fraktselskap finn du til høgre på sida. Fleire fraktselskap finn du ved å søkje i Google på flyplassnamn + frakt (t.d. Berlevåg lufthamn flyfrakt).

Frakt av levande dyr

Fraktselskapet Trust har spesialisert seg på frakt av dyr.

Sporing av flyfrakt

Mange fraktselskap tilbyr sporing av frakt på sine eigne nettsider.

Du kan også spore pakker sende med ein del utanlandske flyselskap på cargoserv.com. Skriv inn nummeret på fraktbrevet, kalla air waybill (AWB). Dei første tre sifra i AWB-nummeret viser kva flyselskap pakka er send med. Dersom du veit kva for speditør pakka er send med, kan du også kontakte speditøren.

Flyfrakt
JetPak
Telefon 09899