Ordinære prisar

Fri gjennomkøyring 10 minuttar.

Ved utkøyring innan gjennomkøyringstid vil du ikkje bli belasta. Hvis du oppheld deg på området lenger enn dette, vil parkeringa starte å telja frå innkøyringstidspunktet. Gjennomkøyringstida trekkjast ikkje frå.

Ordinæra prisar (uten førehandsbestilling)

P1

 
Tid Pris
Pr. starta 20 min 0 kr
Pr. starta 30 min 25 kr
Makspris innafor 24 timer 180 kr
Makspris innafor 1 veke (8 døgn) 620 kr
Deretter makspris pr. starta veke (7 døgn) 320 kr
   
Prisane er inkl. mva. og gjeld samanhengande parkering