Ordinære priser

Fri gjennomføring 10 minutter.

Ved utkjøring innen gjennomkjøringstid belastes du ikke. Hvis du oppholder deg på området lenger enn dette vil parkeringen starte å telle fra innkjøringstidspunktet, gjennomkjøringstiden trekkes ikke fra.

Ordinære priser (uten forhåndsbestilling)

TidP1
Inntil 10 min*0,-
Inntil 30 min28,-
Inntil 60 min56,-
Pr time til oppnådd døgnpris56,-
Pris første 24 timer (Døgn)230,-
Pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris**230,-
1 uke (8 døgn)660,-
Deretter pr påbegynte uke***350,-
  
Alle priser inkl. Mva.  
*10 min fri gjennomkjøringstid. Over 10 min, så beregnes takst fra innkjøringstidspunkt.
** Ved parkering ut over 24 timer, belastes pris pr påbegynte døgn til oppnådd ukespris. 
***Ved parkering ut over 8 døgn, belastes heretter  pris pr påbegynte uke.