Kristiansand

Kristiansand lufthavn, Kjevik

Kristiansand lufthavn er Sørlandets eneste kommersielle lufthavn, ligger på Kjevik i Kristiansand kommune og ligger ca 16 kilometer fra sentrum. Kjevik er en av Norges stamlufthavner. I 2019 hadde Kristiansand Lufthavn Kjevik nær 1,1 millioner passasjerer, noe som gjør den til Norges åttende største lufthavn, målt etter antall passasjerer. Kristiansand lufthavn, Kjevik har en relativt ny utenlandsterminal som kommer mange reisende til gode, siden ca 30% av de reisende skal til utlandet ved normal drift.

KRS2.png

Sørlandets hovedstad er et godt utgangspunkt til å oppleve den norske skjærgården fra Risør til Flekkefjord.

Reiselivet har rike tradisjoner i Agder og representerer en viktig verdiskaper i regionen. Det gode sommerklimaet og kysten har en unik posisjon for Nordmenn. Dyreparken i Kristiansand er Norges største familieattraksjon med over 1 million besøkende årlig.

Kristiansandregionen har lang industritradisjon, og industri– og næringsklynger har utviklet høyteknologiske løsninger i verdensklasse. To av de største aktørene er NODE, leverandørbedrifter til Olje- og gassektoren, og Eyde-nettverket for prosessindustribedrifter. Skipsfart har alltid vært viktig for Kristiansand, og har i dag en av landets mest travle eksporthavner.

Sørlendinger har alltid vært knyttet til naturen. Sørlendingen lever i harmoni og takt med naturen og årstidene. Mange av de som besøker oss vil oppleve den vakre kystnaturen og hvordan kultur møter natur.

Kristiansand og Sørlandet skiller seg fra resten av landet noe som gjenspeiler seg på mange områder – fra natur til design, kunst, kulturopplevelser, aktiviteter, produkter, mat og drikke. Det er dette våre reisende skal møte på Kristiansand lufthavn, Kjevik.

KRS.PNG

Klikk på kartet for å åpne Google Maps