Innledere til konferanse om bærekraftig flydrivstoff

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide CROPPED.jpg

Espen Barth Eide (Ap) er klima- og miljømnisteri Jonas Gahr Støres regjering. Han har tidligere sittet som forsvarsminister og utenriksminister. Han var også en av flere administrerende direktører i Verdens økonomiske forum og visegeneralsekretær i FN og Kypros-spesialrådgiver for FNs generalsekretær. Barth Eide var Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson fra 2017 til 2021, da han ble klima- og miljøminister.

Bent-Joacim Bentzen

statsserkretær Bent Joacim CROPPED.jpg

Bent-Joacim Bentzen ble statssekretær i Samferdselsdepartementet i januar 2023. Han tiltrådte fra rollen som statssekretær i Forsvarsdepartementet. Tidligere har han jobbet som fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland i perioden 2019 til 2021, politisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe 2018-2019 og 9 år som underoffiser og offiser i Forsvaret.

Abraham Foss

Abraham CROPPED.jpg

Abraham Foss er konsernsjef i Avinor. Han har tidligere hatt en rekke topplederstillinger innen telekom, inkludert administrerende direktør i Telia Norge, Head of Business i det malaysiske telekomselskapet Maxis, Senior Vice President for digitale tjenester i Telenor Group, og CMO og Vice President Business i Telenor Norge. Han har også vært administrerende banksjef i Sandsvær sparebank, en børsnotert sparebank i Kongsberg og Drammen, samt leder for Innovasjon Norge sine aktiviteter i USA, Canada og Brasil.

Geir Karlsen

Geir Kalrsen - CROPPED.jpg

Geri Karlsen er Chief Executive Officer (CEO) i Norwegian. 

Kjetil Håbjørg

kjetil håbjørg.jpg

Kjetil Håbjørg er konserndirektør Airline Services, SAS, og har lang og bred erfaring fra SAS. Han er ansvarlig for SAS Ground Handling worldwide, SAS Cargo, SAS Customer Service og Lean. Han har også vært ansvarlig for SAS Maintenance Production. Kjetil er SAS sin norske representant i Konsernledelsen.

Stein Nilsen 

Stein Nilsen CROPPED.jpg

Stein Nilsen har vært administrerende direktør i Widerøe siden 2015. Før dette var han rådgiver i investeringsselskapet Credo Partners i Oslo. Nilsen har lang erfaring fra ulike transportselskaper i Norge og Sverige. Han har vært leder av bakketjenestene i SAS-konsernet og i en periode leder av SAS flyvirksomhet i Norge. Han har også vært konserndirektør for persontransport i NSB og Administrerende Direktør i transportselskapet Nobina, før han i 2012 begynte i Credo Partners. Nilsen er utdannet siviløkonom fra Nord universitet og har en Master in Law fra Universitetet i Oslo. Nilsen er i tillegg styremedlem i hovedstyret i NHO samt NHO Luftfart og styreleder i Widerøe Ground Handling AS og Widerøe Zero AS.

Sammen med resten av teamet i Widerøe har Stein Nilsen jobbet både nasjonalt og internasjonalt i mange år for å skape forutsetninger for en langsiktig bærekraftig luftfart. Gjennom dette arbeidet har Widerøe plassert seg helt i front av den teknologiske utviklingen på fossilfrie fly. Gjennom et bredt samarbeid med internasjonale partnere er ambisjonen å fly passasjerer i Norge uten Co2 utslipp i god tid før 2030.

Christina Daniela Dreetz

Christina-CROPPED.png

Christina Daniela Dreetz har vært ansatt i Equinor siden 1991, med blant annet 15 års erfaring innen HMS&K både fra hav og land. Har gått gradene fra 1.linje leder - offshore logistikk på Statfjord og drift og vedlikehold på Oseberg Feltsenter til plattformsjef og senere produksjonssjef i på Snorre feltet. Siste stilling før hun overtok som Senior Vice President for Equinors landanlegg i Norge, var Vice President for teknisk integritet og vedlikeholdsstyring i UPN Driftsteknologi. Hun er utdannet cand.scient innen analytisk miljøkjemi fra UiO og er sertifisert yrkeshygieniker fra University of Portsmouth.  

 

Thomas Skadal 

Thomas CROPPED.jpg

Executive experience as CEO and CFO for Biozin Holding AS company for 6 years. Extensive experience with establishing networks towards owners, partners, and other key stakeholders. This work has resulted in a project basis which is well developed and defined for final execution of this first-of-its-kind advanced biofuel mega project in Norway.

Senior management experience from ExxonMobil in refining operations and international Supply & Trading.

Erik Lahnstein

Lahnstein -CROPPED.jpg

Erik Lahnstein (50) er administrerende direktør i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart. Lahnstein har erfaring fra norsk politikk, privat næringsliv og medlemsorganisasjoner, blant annet som statssekretær for Senterpartiet i Samferdselsdepartementet og ved Statsministerens kontor.

Sissel M. Skoghaug

SISSEL CROPPED.jpg

Sissel M. Skoghaug er 1. nestleder i LO og leder LO Luftfart, som er 10 LO forbund på bakken og i lufta. Ingen organiserer bredere og flere enn LO inne luftfart. Hun kommer fra Troms, og har bakgrunn som sykepleier, leder og 27 år som tillitsvalgt. Før hun kom inn i LO sentralt ved forrige kongress, var hun også nestleder i Fagforbundet i 9 år.

Jonathan Sørbye

Jonathan CROPPED.jpg

Jonathan Sørbye er leder for eksport og internasjonal vekst i Innovasjon Norge, og er globalt ansvarlig for alle produkter og tjenester som støtter norske selskaper i deres vekstreise til internasjonale markeder. Sørbye har bakgrunn fra NTNU som Sivilingeniør innenfor Marinteknikk. Etter flere år i Wilhemsengruppen med hovedfokus på internasjonal forretningsutvikling, jobbet han i Hydro fra 2014-2021. I Hydro hadde han forskjellige lederroller innen shipping og logistikk, strategi og internasjonal forretningsutvikling.

Ann-Sofie Hörlin

anne-sofie.jpg

Ann-Sofie Hörlin er Head of Sustainability, SAS, og har lang erfaring fra bærekraftarbeid innen luftfarten, tidligere som leder for bærekraft i flyselskapene Malmô Aviation og Bra. Ann-Sofie har de siste årene jobbet som Investment Manager i Almi Invest og har hatt flere styreverv i vekstselskaper, før hun i april 2022 tiltrådte som Head of Sustainability i SAS"

Arne Martin Gilberg

Arne Martin - CROPPED.jpg

Arne Martin Gilberg er ansatt i Aircontact Group som direktør for forretningsutvikling. Han leder også konsernets satsning på introduksjon av elektriske flyvninger mellom Stavanger og Bergen gjennom selskapet Start Norge AS. Arne Martin er utdannet pilot fra Forsvaret og er svært opptatt av fremtidens muligheter innen luftfart med spesielt fokus på reduserte utslipp.

Eivind Berstad

Eivind-Cropped.jpg

Eivind er kjemiingeniør og jobber med utslippsreduksjon i industri. Han er engasjert i den offentlige debatten og politikkutvikling for bærekraftig flydrivstoff. Eivind er en av forfatterne bak rapporten Problemer med karbonfangst og –bruk (CCU)

Anders Fagernæs

Andreas_CROPPED.jpg

Anders Fagernæs er bærekraftdirektør i Norwegian og ansvarlig for flyselskapets klima- og miljøstrategi. Norwegian har et ambisiøst mål om 45 prosent utslippskutt i 2030. Målet skal nås gjennom operasjonell effektivitet, flåtefornyelse og bærekraftige flydrivstoff. Anders er utdannet samfunnsøkonom og statsviter fra Skottland og Danmark.

Lars Bjørn Larsen

Arvid-CROPPED.jpg

Lars Bjørn Larsen er CCO i Norsk e-Fuel og blant annet ansvarlig for identifikasjon og utvikling av selskapets lokasjoner for e-fuel produksjon samt sourcing av innsatsfaktorer slik som CO2 til produksjonen. Lars Bjørn har lang erfaring både som daglig leder og CFO i flere selskaper og har jobbet på grenseflaten mellom bærekraft, innovasjon, forretningsmodeller og prosjektutvikling de siste 25 år.

Gunnar Holen

Gunnar CROPPED.jpg

Gunnar Holen is the CEO in Nordic Electrofuel since February 2016.
He have successfully developed the company and successfully funded it with Seed capital. Have negotiated and secured important contracts together with his team, which includes off-take, utilities, CO2 supply, long term renewable Power, Oxygen deliveries / distribution. Have built up the organization with a very high qualified management team. Brought the company through Basic Engineering and ready for construction funding

Anne Marit Post-Melbye

Anne-Marit-CROPPED.jpg

Anne Marit Post-Melbye er fagansvarlig for industri i ZERO, og jobber med klimaløsninger innen spesielt CCUS og bioøkonomi. Anne var tidligere senioranalytiker i Rambøll Energi og jobbet med teknologi- og fremtidsanalyser for private og offentlige energiaktører, og er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø på NTNU med spesialisering innen industriell økologi og LCA.

 

Ingvild Kilen Rørholt

Ingvild CROPPED.jpg

Ingvild jobber for å få til en fossilfri transportsektor. Hun vil at vi skifter til utslippsfrie løsninger for så store deler av transportsektoren som mulig, så fort som mulig. Ingvild har vært ansatt i ZERO siden 2010. Den gang bygget hun opp arbeidet vårt med lokale klimatiltak, siden har hun jobbet både med å få de første ellastebilene til Norge, starte fossilfrie anleggsplasser og utslippskutt fra veibygging. Hun har lang erfaring fra Natur og Ungdom, hvor hun blant annet jobbet som regionsekretær. Ingvild har tidligere jobbet som ungdomsdelegat for Røde Kors i Sudan, hvor hun nylig bygget opp et senter og en organisasjon for barn som jobber og bor på gata.

 

Ole Jørgen Marvik

Marvik CROPPED.jpg

Ole Jørgen Marvik er spesialrådgiver i Innovasjon Norge innenfor bioøkonomi og karbonforvaltning, herunder CCUS. Han har deltatt i flere nasjonale og internasjonale strategiprosesser på disse områdene, blant annet i OECD. Marvik har dr.grad i molekylærbiologi og bakgrunn fra biomedisinsk sektor som gründer og deltager i flere oppstartsbedrifter.

Magdalena Streijffert

Magdalenda CROPPED.jpg

Magdalena Streijffert er Senior Manager Public Affairs Neste Scandinavia. Magdalena har jobbet fire år i Neste med Public Affairs og bærekraft. Først for Sverige og siden årsskiftet også for Danmark og Norge. Før det har hun blant annet vært generalsekretær for Fairtrade i Sverige og ansvarlig for Public Affairs på Fairtrade International. Hun har bakgrunn fra politikken hvor hun blant annet var stortingsrepresentant for sosialdemokratene mellom 2006-2010.

Kjetil Hauge

Kjetil Hauge CROPPED.jpg

Kjetil Hauge har vært ansatt i Equinor siden 2004, hvor størsteparten av tiden har vært brukt på arbeid i grenseflaten mellom det tekniske og kommersielle. Har hovedsakelig jobbet mot midt- og nedstrøms prosjekter og analyse, med hovedvekt på raffineri tidligfase prosjekter og modifikasjoner. Har i dag stilling som Senior Rådgiver innenfor raffineri forretningsutvikling, med fokus på å se etter muligheter for å redusere CO2 fotavtrykk for Equinor’s raffinerte produkter. Var prosjektleder for introduksjon av bio co-prosessering for produksjon av biofuels både på Mongstad raffineriet, samt Kalundborg raffineriet inntil det ble solgt. Han har en doktorgrad fra NTNU innen kjemisk prosessteknologi.

 

Daniel Hovland

Daniel cropped.jpg

 

Daniel Hovland er Anskaffelsesleder i avdeling Strategiske Anskaffelser i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). I FLO jobber Hovland med anskaffelser knyttet til kategoriene Reise & Transport. Hovland har lang fartstid fra reiselivsnæringen og har jobbet med forretningsmarkedet hos reisebyrå, flyselskap og hotell og er også styremedlem i Norwegian Business Travel Association.

 

Jarle Skeidsvoll

jarle cropped.png

Jarle Skeidsvoll er seniorrådgiver i NORCE [Norwegian Research Centre] og fra 2021 prosjektleder for et industrielt samarbeidsprosjekt for SAF produksjon på Vestlandet. Skeidsvoll er utdannet molekylærbiolog og har erfaring som forsker, gründer og leder (ProAnalysis AS) samt andre lederstillinger i næringsliv og det offentlige (politikk).

 

Anita Fossdal

Anita Fossdal cropped.jpg

Anita Fossdal er seniorrådgiver i Enova, med ansvar for støtteordningen for ny teknologi i prosessindustrien (Industri 2050) samt for koordinering med øvrig nasjonalt virkemiddelapparat. Hun sitter i sekretariatet for Prosess21 og har vært nasjonalt kontaktpunkt for EUs Innovasjonsfond. Fossdal har doktorgrad fra NTNU i materialteknologi, og har tidligere arbeidet som forsker ved SINTEF og IFE innen blant annet batteriteknologi, hydrogen og karbonfangst.

 

Emil Yde Aasen

Emil Aasen.jpg

Emil Yde Aasen er leder for markedsstrategi og innsikt i Aker Carbon Capture og har bakgrunn fra både Shell og Northern Lights. Aasen er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, og har siden uteksaminering hatt en variert tekno-kommersiell karriere innenfor Norsk Olje og Gass, Shell og senere forretningsutvikling for Northern Lights prosjektet. I dag arbeider han som leder for markedsstrategi og innsikt i Aker Carbon Capture, et fokusert børsnotert karbonfangst selskap med 130 ansatte med hovedkontor på Fornebu.

Arne Ljungmann

Arne L.JPG

Arne Ljungmann er Business Development Lead for Air bp Nord- og Sentral-Europa. Ljungmann begynte i Air bp i 2015, først som Finance Manager Nordics, før han tiltrådte sin nåværende rolle i 2021. I denne rollen er han ansvarlig for å drive Air bp's strategiske agenda i regionen, inkludert utvikling av industriens bærekraftprosjekter. Ljungmann har bred erfaring, blant annet kommersiell- og forretningsmessig utvikling, inkludert 22 års ansettelse i Statoil hvor han hadde ulike roller med økende ansvar, inkludert CFO Statoil Aviation.

Tobias Grande Hanssen

Tobias Grande Hanssen er konsulent innen Energimarkeder og strategi i DNV. Han jobber hovedsakelig med innfasing og strategi for grønne teknologier og har spesialisert seg på teknisk/kommersiell due diligence på energirelaterte prosjekter og selskaper. Tobias har også tidligere jobbet i Sweco hvor han i all hovedsak jobbet med elektrifisering av land- og sjøtransport.

Ingrid Bye Løken

Ingrid Bye Løken er seniorkonsulent i DNV Energy Systems, og jobber i avdelingen Energimarkeder og strategi med prosjekter relatert til energiomstillingen og ny energiteknologi. Hun har jobbet mye med elektrifisering og lav- og nullutslippsdrivstoff, spesielt inn mot sektorer som industri, tungtransport, maritim og luftfart. De siste årene har hun jobbet med flere prosjekter knyttet til bærekraftige flydrivstoff, inkludert studier på regulering, marked og produksjonsteknologier. Ingrid er utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Jan Petter Steinland

Jan Petter Steinland_Luftfartstilsynet (2).jpg

Som leder for innovasjon og utvikling i Luftfartstilsynet har Jan Petter ansvaret for å analysere utviklingstrekk i og omkring luftfarten, hvordan dette påvirker fremtidige prioriteringer innen luftfart og hvordan Luftfartstilsynet som sivil luftfartsmyndighet kan utvikle seg i takt med omgivelsene. Primært oppnås dette gjennom internasjonalt og nasjonalt samarbeid, ny kompetanse, regulatorisk påvirkning, digital utnyttelse og ved å legge til rette for økt forskning og innovasjon.
Jan Petter har bred operasjonell og strategisk kompetanse innen luftfart, både militært og sivilt. Han har startet nye selskaper og vært leder for, og bidratt i omstillingsprosesser i etablerte organisasjoner.

 

Se programmet for dagen her.