Vilkår og betingelser elbil lading

Vi forbeholder oss retten til å justere disse vilkår ved behov. Vilkårene som gjaldt tidligere kan være endret neste gang, så gjør deg kjent med vilkårene hver gang. Sist oppdatert januar 2019.

Innledning

Disse betingelsene er gjeldende for betaling av elbil lading gjennom Avinors app på lufthavner som tilbyr dette. Avinor AS er eieren av appen du betaler elbil ladingen på samt parkeringsområdene. Parkeringsoperatøren er selgeren av parkeringstjenestene og drifter kundesenteret. Ved å akseptere disse kjøpsbetingelsene tillater du at Avinor sender dine data til parkeringsoperatøren. Informasjonen vil kun bli benyttet i forhold til å levere på ditt kjøp med mindre du har godtatt annen bruk.

Gjennomføring av lading

Parkeringsplasser for elbil lading er holdt av til biler som er tilkoblet en ladestasjon. For å benytte en ladeplass må bilen være tilkoblet ladestasjonen og en ladesesjon må være startet. Avinor krever betaling for tilkoblingen. Dette gjøres gjennom Avinors app. Priser for tilkoblingstiden og mer informasjon finner du i appen eller på avinor.no. På bankutskriften vil du se at kostnaden er belastet av parkeringsoperatøren gjennom NETS.

På ladestasjonen vil du finne en beskrivelse av hvordan du gjennomfører en lading: Ønsket ladestasjon tilkobles kjøretøyet med ladekabel. Alle ladestasjonene har ladekabel av Type 2. Deretter benyttes Avinors app til å skru på strømforsyning når et gyldig betalingskort er lagt inn. Lading starter umiddelbart og varer til bil er full eller kabel trekkes ut. Vær obs på at bilen kan tape strøm ved langtidsparkering (ingen vedlikeholdslading).

Du kan gjennomføre en ladesesjon ved å være logget inn i Min Profil – da vil nettstedet huske din informasjon til neste gang og du vil finne historikken din. Alternativt kan du gjennomføre en lading uten å være logget inn i Min Profil – da må du legge inn informasjonen som er nødvendig per gang og du vil ikke få tilgang til historikken senere. I begge tilfeller vil du motta en kvittering på e-post når ladingen avsluttes.

Parkeringsavgiften betales separat

Parkeringsavgiften kommer i tillegg til lading. Parkeringsavgiften kan ikke betales i Avinor sin app, og skal betales slik du ellers betaler parkeringen på den aktuelle lufthavnen og parkeringsområdet. Hvis du ikke kjenner til hvordan du betaler parkeringsavgiften finner du informasjon på avinor.no.

Kundesenter

Alle kundehenvendelser skal rettes til parkeringsoperatøren på den aktuelle lufthavnen. Kontaktdetajer:

Oslo lufthavn: Onepark AS | +47 64 81 19 80 | oslo.lufthavn@onepark.no | Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu | Foretaksregisteret 998638984MVA

Alle øvrige lufthavner: Apcoa Parking AS (Europark) | +47 22 05 75 00 | kundesenter@apcoa.no | Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Foretaksregisteret 929292065 MVA