Startavgift og Flyparkering

Betal startavgift eller parkering for ditt fly

Startavgiften kan kjøpes for en enkelt avgang, som årskort eller ukekort. Ukekort finnes både med og uten parkering. Du kan også kjøpe flyparkering for en spesifikk lufthavn. Avinor tar stikkprøver av oppgitt vekt, og etterfakturerer ved eventuelle feil.

Se gjeldende satser for startavgift, ukekort og årskort, samt gjeldende regelverk. Ved spørsmål ta kontakt med billing@avinor.no.

Kjøp flyparkering på en valgt Avinor-lufthavn (unntatt Oslo lufthavn) i et gitt tidsrom. Parkering inntil to timer er gratis.
Vekt kan kun bestå av hele tall
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Klokkeslett må være på formatet hh:mm (f.eks. 10:00)
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Klokkeslett må være på formatet hh:mm (f.eks. 10:00)
Du må velge en lufthavn fra listen
Ukekortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Ukekortet dekker startavgift og parkering på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg. Gjelder i én uke fra valgt dato.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Årskortet dekker startavgift på Avinors lufthavner (utenom Oslo Lufthavn) for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 2 000 kg for ett kalenderår.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 2000kg.
Enkeltavgangsavgift dekker avgift for èn enkelt avgang på Avinor's flyplasser for luftfartøy med høyeste sertifiserte startvekt inntil 8 000 kg.
Vekt kan kun bestå av hele tall, og må være maks 8000kg.
Ugyldig dato. Må være på format dag.måned.år (f.eks. 28.10.2014)
Du må velge en lufthavn fra listen
Du må velge en destinasjon fra listen
Du må velge en flygningsart fra listen
Du må velge flygeregler fra listen