Avfall

På lufthavnene produseres avfall i publikumsområdene (terminalene med sikkerhetskontroll, servering, butikker og ventearealer), ved kontoraktiviteter og aktiviteter i verksted og garasjer. På noen lufthavner håndterer Avinor også avfall fra andre virksomheter, så som handlingsselskaper. Avfall produseres også fra utbyggingsprosjekter, og da håndteres dette gjennom det enkelte prosjekt.

Avinor jobber for å oppnå en best mulig avfallshåndtering med fokus god kildesortering og forsvarlig håndtering av farlig avfall.