Tilbudskonkurranse 2022

Avinor søker partnere til å drive kiosk og servering på regionale flyplasser. Frist for levering av tilbud er 12. september 2022.

Tilbudskonkurransen omfatter 20 arealer på flyplassene i Tromsø, Alta og Evenes, Ålesund, Molde og Kristiansund. Det vil bli utlyst totalt syv kontrakter, med rullerende oppstart fra januar 2023 til og med desember 2027. Estimert kontraktsverdi per lufthavn varierer fra 50 MNOK til 240 MNOK over en femårs periode.

Avinor ser etter lokale, nasjonale og internasjonale partnere med attraktive og bærekraftige konsepter som appellerer til både lokale og tilreisende passasjerer, og som støtter opp om lufthavnenes regionale stedsfølelse.

Tilbudsdokumentene er tilgjengelige i TendSign under referansenummer 21/07678. Frist for innsending av tilbud er satt til 12. september 2022.

Vi oppfordrer interesserte parter til å registrere en gratis konto på TendSign for tilgang til dokumentene og for å motta invitasjon til informasjonsmøte og befaringer.

Klikk her for tilgang til TendSign

Kontrakt

Lufthavn

Konsepter

Kontraktsperiode

1.1 TOS

Tromsø

2 kiosker

01.06.23 – 31.12.27

1.2 TOS

Tromsø

4 servering

01.06.23 – 31.12.27

2.0 AES

Ålesund

2 kiosker

3 servering

01.01.23 – 31.12.27

3.0 EVE

Evenes

1 kiosk

1 servering/hybrid

1 servering

01.04.23 – 31.12.27

4.0 ALF

Alta

1 servering/hybrid

1 automat

01.09.23 – 31.12.27

5.0 MOL

Molde

2 servering/hybrid

01.01.23 – 31.12.27

6.0 KSU

Kristiansund

2 servering/hybrid

01.01.23 – 31.12.27

Servering.png