Tilbudskonkurranse 2022/2023

Avinor søker partnere til å drive Servering på Trondheim lufthavn Værnes. Samlet kontraktsverdi er på over 500 MNOK. Frist for levering av tilbud er 30. januar 2023.

Tilbudskonkurransen omfatter arealer på innland og utland, samt ett areal på ankomst. Det utlyses totalt 8 kontrakter. Den samlede verdien av kontraktene er på over 500 MNOK over en femårs periode. Kontraktsverdien per enkeltkontrakt varierer fra 14 MNOK til 106 MNOK. Samtlige kontrakter har oppstart 1. september 2023 og løper frem til 31. august 2028.

Avinor ser etter lokale, nasjonale og internasjonale partnere med attraktive og bære-kraftige konsepter som appellerer til både lokale og tilreisende passasjerer, og som støtter opp om lufthavnenes regionale stedsfølelse.

Tilbudsdokumentene er tilgjengelige i TendSign under referansenummer 22/05273. Frist for innsending av tilbud er satt til 30. januar 2023 kl.12.

Vi oppfordrer interesserte parter til å registrere en gratis konto på TendSign for tilgang til dokumentene og for å motta invitasjon til informasjonsmøte og befaringer.

Klikk her for tilgang til TendSign

Servering.png