Vi trenger deg

Vi trenger deg som er åpen, ansvarlig, kundeorientert og handlekraftig.

Avinor er på en spennende reise. Vil du være med på å skape verdier som kommer hele Norge til gode?

Hver dag jobber Avinors medarbeidere for å binde Norge sammen, og Norge sammen med verden,  slik at folk kan jobbe og bo i hele vårt langstrakte land.

Når vi nå skal ut på en ny reise der innovasjon, organisasjonsutvikling og fremtidens luftfart står i fokus, trenger vi flere dyktige medarbeidere og samfunnsbyggere med på laget.

Avinor har mange yrkesgrupper med høy grad av spesialisering. Samtidig som vi driver en viktig del av norsk infrastruktur, utfører vi ledende forskning og utvikling innen flere fagområder.

Vi har ansvaret for de 44 statlige flyplassene, og driver i tillegg 12 lufthavner i samarbeid med Forsvaret.

I tillegg til flyplassene drifter Avinor kontrolltårn, kontrollsentraler og annen teknisk infrastruktur for sikker flynavigasjon.