Bli AFIS-fullmektig

Vil du jobbe i tårnet på en lokal flyplass?