Bli AFIS-fullmektig

Vil du jobbe i et tårnsenter eller i tårnet på en lokal flyplass?