Incentivordninger

Incentiver for flyruter

Avinor ønsker å legge til rette for fornuftig utnyttelse av flyplassene våre, og et godt rutetilbud til passasjerene. Derfor tilbyr vi flere incentivordninger som belønner ønsket utvikling:

  • Bonusordningen for passasjervekst premierer vekst i antall passasjerer på etablerte ruter.
  • Oppstartstøtte gir mulighet for rabatt i start- og passasjeravgift ved etablering av nye ruter.
  • Markedsstøtte kan innvilges på bakgrunn av samfinansiering av markedsføringstiltak.
  • Vi kan også bidra i arbeid med å etablere ruteutviklingsfond, og kan også gi økonomisk støtte til slike tiltak.

Retningslinjer for oppstartsstøtte (pdf)

Retningslinjer for oppstartsstøtte for frakt (pdf)

Bonusordning for passasjervekst (pdf)

Incentiver for turoperatører

The Charter Fund Northern Norway er en incentivordning lansert av NordNorsk Reiseliv AS, for å hjelpe turoperatører og charterflyselskaper med å etablere nye reiselivsprodukter til Nord-Norge.

Les mer om ordningen hos NordNorsk Reiseliv AS