Avgifter

Avgifter for bruk av Avinors flyplasser og flysikringstjenester

Avinor driver 44 flyplasser og nasjonal flysikringstjeneste. Som vederlag for disse tjenestene, betaler brukerne avgifter i tråd med gjeldende regelverk som er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Lufthavnsavgifter

Her finner du oversikt over avgifter

Avgiftskalkulator

Her finner du en avgiftskalkulator.