Ledelsen

Lufthavnsjef
Ivar Helsing Schrøen
Telefon 67 03 46 02
Mobil 901 38 159
Driftssjef
Svein-Idar Henriksen
Telefon 67 03 46 09
Mobil 915 34 648
Kommersiell sjef
Mona Ringstrand
Mobil 918 09 355
Sjef sikkerhet og miljø
Bjørn Harald Øvervold
Telefon 67034604
Mobil 90518383
Sjefflygeleder
Ståle A.R. Johnsen
Telefon 67 03 47 70
Mobil 996 38 500
Driftsleder, flynavigasjon
Helge Karlstad
Telefon 67 03 47 33
Mobil 913 93 997