Fakta og bakgrunn

Tromsø lufthavn har i dag en beregnet kapasitet på 1,4 millioner passasjerer etter forrige utvidelse i 1997. Det nye anlegget dimensjoneres for en passasjertrafikk på 2,7 millioner.

Utbyggingen består av:

  • Et tilbygg til eksisterende terminal (10.100m2)
  • Ombygging av eksisterende terminal (ca 3.500m2)
  • Tre nye brotilknyttede oppstillingsplasser.
  • Omlegging av trafikksystem på landside utenfor ny terminal

Prosjektet har en kostnadsramme på 1090 millioner kroner. Oppstart vil skje i løpet av 1. kvartal 2021. Utbyggingen ferdigstilles i løpet av 4. kvartal 2023.