Planer og dokumenter

Masterplan og kommunedelplan

Masterplan for Stavanger lufthavn 2018 - 2068

I 2017 feiret Stavanger lufthavn 80 år og er nå i ferd med å få en skikkelig ansiktsløfting. Denne utgaven av masterplanen skal bidra til å ta lufthavnen inn i framtiden på en bærekraftig, hensiktsmessig, sikker og innovativ måte slik at Avinors samfunnsoppdrag for regionen/nasjonen best kan ivaretas ved lufthavnen.

Masterplanen er en samlende plan for den langsiktige utviklingen og planberedskap for lufthavnen, og tar utgangspunkt i de forventninger man har for trafikkutvikling og annen etterspørsel etter lufthavnens tjenester. Planen er ikke en konkretisert og tidfestet investeringsplan, men gir retningen for utviklingen av lufthavnen.

Masterplanen viser status og framtidsperspektivet for lufthavnen i tre faser. De viktigste tiltakene som må iverksettes på kort sikt: fase 1 (4-6 millioner passasjerer), mellomlang sikt: fase 2 (6-8 mill. passasjerer) og lang sikt: fase 3 (8-10 mill. passasjerer). Tidshorisonten for en masterplan er 50 år.

Kommunedelplan for Stavanger lufthavn, Sola (plan 6003).

Avinor har i tett samarbeid med Sola kommune utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning. Denne planen danner det juridiske grunnlaget for den arealmessige disponeringen i revidert masterplan. Sola kommune er eier av kommunedelplanen.

Sola kommune har lagt planen ut på sine Internettsider: Klikk her    (Søk på 6003)

Arealplankart 6003

PDF

Planbestemmelser

PDF

Planbeskrivelse Kommunedelplan

PDF
Arealplanlegger
Wenche Torvund
Telefon 67030423
Lufthavndirektør
Anette Sigmundstad
Telefon 67030410