Planer og dokumenter

Strategi- og Kommunedelplan.

Masterplan / Strategiplan

Stavanger lufthavn, Sola har jevnlig utarbeidet masterplaner/strategiplaner for å avklare hvordan Avinors samfunnsoppdrag for regionen/nasjonen best kan ivaretas ved lufthavnen. Lufthavnen står nå foran et viktig strategisk valg i forbindelse med videreutvikling, fordi dagens terminalområde er maksimalt utnyttet, og videre utvikling vil medføre prinsipielle endringer i hvordan lufthavnen utvikles videre.

Dagens masterplan (juni 2013) legger til grunn at terminalen kan utvikles sydover (Pir sør), over øst-vest-rullebane, som innkortes og kun benyttes for helikopter. På grunn av noen vintre med ekstreme vindforhold er denne løsningen nå revurdert, da man har sett at det kan være uheldig å ikke har øst-vest-rullebanen tilgjengelig. Av den grunn vil Masterplanen bli revidert i løpet av 2016/2017 og det blir planlagt å opprettholde øst-vest-rullebanen og bygge terminal mot nord (Pir nord).

Masterplanen er en retningsgivende plantype og forutsetter at juridiske plantyper etter plan- og bygningsloven utarbeides i samsvar med planen.

Plandokumentet vil bli publisert her, når planen er ferdigstilt og godkjent.

Kommunedelplan for Stavanger lufthavn, Sola (plan 6003).

Avinor har i tett samarbeid med Sola kommune utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning. Denne planen danner det juridiske grunnlaget for den arealmessige disponeringen i revidert masterplan. Sola kommune er eier av kommunedelplanen.

Sola kommune har lagt planen ut på sine Internettsider: Klikk her    (Søk på 6003)

Arealplankart 6003

PDF

Planbestemmelser

PDF

Planbeskrivelse Kommunedelplan

PDF
Arealplanlegger
Wenche Torvund
Telefon 67030423
Lufthavndirektør
Leif A. Lorentzen
Telefon 67030410