Helikopterterminalen

Også dere som reiser med helikopter fra Sola, har fått det nytt og bedre. Sammen med mer plass og flere servicetilbud, har vi oppgradert denne viktige transportåren til norsk sokkel til å bli en av Norges mest sikre, effektive og miljøvennlige helikopterterminaler.

Nå er vi endelig ferdig! Hurra!

En helt ny og bedre Helikopterterminal er som lovet endelig ferdig.

Dette har vi bygget eller gjort siden desember 2013:

Desember 2013 – mai 2014
Når noe nytt skal opp, må vi ta ned det gamle først. I denne perioden gjorde vi klart midlertidige områder som skulle benyttes når vi bygget. Samtidig bygget vi også nytt draktlager, VIP-/briefingrom og et annet tilbygg.

Juni – desember 2014
I juni flyttet vi venteareal, briefingrom, toaletter, kiosk og utgangsdør ved gate 4 til et midlertidig område. Vi bygget om deler av terminalen, blant annet med nytt teknisk rom ved hovedinngangen og tilbygg ved den nye ankomsthallen.

2015

Nytt avgangsområde og draktlager har blitt tatt i bruk. Det har blitt etableret en ny port i bagasjehallen, og vi har installert nytt bagasjebånd i ankomsthallen. Samtidig har helikopterterminalen fått nytt venterom, og vi har oppgradert både innvendig og utvendig.