Fakta og bakgrunn

Oslo lufthavn ble åpnet i 1998 og var bygget for å håndtere en trafikk på 17 millioner passasjerer i året. I 2014 reiste snaut 24 millioner til og fra flyplassen. 27. april 2017 var det offisiell åpning av nye Oslo lufthavn som nå kan håndtere 32 millioner passasjerer i året.

Les mer om hva som er nytt her.

Et betydelig knutepunkt for resten av landet

Oslo lufthavn spiller en avgjørende rolle som knutepunkt i det norske luftfartssystemet, og som knutepunkt for svært mange direkteruter til utlandet. Dette gjelder også for flyfrakt. Store deler av landet, og ikke minst distriktene er avhengige av en velfungerende hovedflyplass med godt utbygd rutenett innenlands og utenlands. Kapasitetsøkningen styrker Oslo lufthavn sin betydning som knutepunkt for hele landet, og vil være særlig viktig for distriktene.

Kort historikk

  • I 2007 startet planleggingsarbeidet av den nye store utvidelsen av Oslo lufthavn i tett dialog med fly- og handlingsselskaper.
  • I mars 2008 valgte styret i Avinor konseptløsning og plassering av nytt sentralbygg og ny pir med flyoppstillingsplasser.
  • I januar 2009 inngikk Oslo lufthavn en kontrakt om levering av prosjekt- og byggeledelse med firmaet Advansia.
  • 12. februar 2009 valgte styret i Avinor prosjekteringsgruppen Team_T til å utforme kapasitetsøkningen ved Oslo lufthavn. Team_T består av Nordic — Office of Architecture assisted by NSW architects, Cowi, Norconsult, Aas-Jacobsen, Ing. Per Rasmussen og flere underleverandører. Forprosjektet ble ferdig 4. februar 2010. Dette var utarbeidet i tett samarbeid med Oslo lufthavn sin prosjektorganisasjonen, prosjektledelsen Advansia og Team_T.
  • I juni 2010 startet de første mindre byggearbeidene og andre forberedelser.
  • Prosjektet ble vedtatt i Avinor sitt styre 19. januar 2011
  • Hovedutbyggingen startet våren 2011.