Passeringsavtale for taxi

For å få tilgang til Avinors tilrettelagte område for avhenting og avlevering av passasjerer må løyvehaver eller taxisentral inngå en passeringsavtale med gjeldende lufthavn. Avtalen inngås med Taxi Depot AS, som er ansvarlig for taxivirksomheten ved Oslo lufthavn. For inngåelse av passeringsavtale, kontakt Taxi Depot på e-post: avtale@taxidepot.no.

Passeringsavtalen regulerer tilgang til tilrettelagt område for avhenting og avlevering av passasjerer for kjøretøy med gyldig drosjeløyve. Formålet med passeringsavtalen er å legge til rette for en sikker, stabil, kundevennlig og effektiv drift av taxitjenesten på lufthavnen.

Passeringsbrikke aktiveres når signerte avtaler er mottatt av Taxi Depot AS. Passeringsbrikke har en kostnad på kr. 560,- eks. mva. (kr 700,- ink. mva.), og må fornyes ved utløp.

Passeringsavgiften på Oslo lufthavn utgjør fra 1. november 2020 kr 86,71,- eks. mva. (kr. 92,- ink. mva.)