ID-kort

Trenger du adgangsbevis til en eller flere av Avinors lufthavner?

Her kan du søke om besøkskort, ID-kort, Multisite/Crew-kort og innkjøringsbevis til Oslo lufthavn dersom du har tjenstlig behov for adgang og oppfyller vilkår som gjelder for hvert enkelt bevis.

Ved søknad om lokalt ID-kort eller Multisite/Crew-kort må følgende være på plass før ID-kortet kan utstedes:

  1. Søknad må sendes inn via riktig søknadsskjema på denne siden. Deretter blir søknaden validert av en godkjent kortbestiller hos din oppdragsgiver før den sendes til ID-kontoret.

  2. Dersom du søker om tilgang til sikkerhetsbegrenset område (Security) må du ha godkjent bakgrunnssjekk fra Luftfartstilsynet. Inkludert i bakgrunnssjekken vil det foretas en vurdering av en uttømmende politiattest og en akkreditering. Du kan søke om, samt se status på din bakgrunnssjekk på Luftfartstilsynets nettsider.

  3. Du må ha gjennomført obligatoriske kurs. Bruk gjerne vår kurskravskalkulator som du finner lengre ned på denne siden for å se hvilke kurs du må ha gjennomført.

Ved søknad om innkjøringsbevis eller besøkskort blir søknaden sendt til en godkjent kortbestiller hos din oppdragsgiver, før den blir sendt til ID-kontoret.

Ved behov for assistanse, vennligst kontakt ID-kontoret eller kortbestiller. Eventuelt avslag på søknaden varsles via oppdragsgiver.

OSL Servicekurs

Trykk her hvis du har fått beskjed om at du skal ta kurset OSL Servicekurs. Kurset er tilgjengelig når kortsøknaden er behandlet. Ta kontakt med kortbestiller for spørsmål.

Spørsmål om ID-kort?
ID-kontoret Oslo Lufthavn
Telefon 64 81 20 25
PostadressePostboks 150 
2061 Gardermoen
BesøksadresseFlyporten 1. etasje
Henrik Ibsens vei
2060 Gardermoen
Mandag - fredag
06:00 - 21:00
Lørdag - søndag
08:00 - 16:00
Bakgrunnssjekk
Luftfartstilsynet Vandelskontoret
Telefon 75 58 50 00
PostadressePostboks 243 
8001 BODØ
Kurs
Kurssenteret Oslo Lufthavn
Telefon 64 81 91 20
Hverdager
08:00-15:30