Bruk synlighetstøy på UNSØ

Fra mandag 28. februar 2022 er det ikke lenger krav til verneutstyr for å gå befaringer i UNSØ-bygget. Det foreligger midlertidig brukstillatelse, og det defineres dermed ikke lenger som byggeplass. Det betyr blant annet at byggherrens SHA-regime opphører og at verneutstyr ikke lenger er nødvendig – men alle som ferdes der må bruke synlighetstøy.

HMS-regime for lokale arbeider
​​​​​​​Det vil fortsatt pågå utbedringsarbeider av avvik og mangler og enkelte andre innredningsarbeider. For slike arbeider i UNSØ-bygget, vil HMS-regimet til Avinor og Oslo lufthavn gjelde.

− Her er det den enkelte prosjektledelsen som etablerer sine lokale byggeplasser, med egen fysisk avgrensning og synlig informasjon om hvilke krav til vernetøy som gjelder for den enkelte byggeplassen. De som utfører arbeider på slike lokale byggeplasser, skal selvsagt følge det etablerte byggeplassregimet for den eller de aktuelle byggeplassene, sier Liv Karin Sundsvold, avdelingssjef prosjektkoordinering/ORAT, prosjektleder UNSØ-D, Avinor.

Merk: Er du på befaring uten vernetøy, skal du ikke forsere slike fysiske avgrensninger. For tilgang til det området kreves det at du ikler deg nødvendig vernetøy.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med SHA-leder Peter Mendis, peter.mendis@avinor.no eller tlf.: 414 58 82.