Ledelse

Lufthavnsjef
Arne Johan Johnsen
Telefon 67 03 04 01
Mobil 909 11 771
Driftssjef
Magne Ryggetangen
Telefon 67 03 04 02
Mobil 913 27 170
Sjefflygeleder
Trygve Flak
Telefon 67 03 03 50
Mobil 408 55 845