Ledelsen

Inger-Hilde Tobiassen

Lufthavnsjef

Håvard Breivik

Sikkerhets- og kvalitetssjef

Roger Christian Henriksen

Driftssjef

Marthe Andersen

Kommersiell sjef

Øystein Madsen

Avdelingssjef bygg og tekniske anlegg

Gro Johanne Benum

Administrasjonsrådgiver