Ledelsen

Lufthavnsjef
Finn Ove Hofstad
Telefon 926 43 509
Lufthavnsjef ny lufthavn
Inger-Hilde Tobiassen
Telefon 67 03 35 55
Mobil 957 57 008
Sikkerhets- og kvalitetssjef
Håvard Breivik
Mobil 911 78 517
Operativ sjef
Roger Christian Henriksen
Mobil 481 83 205
Kommersiell sjef
Marthe Andersen
Telefon 67 03 35 57
Mobil 911 03 484
Teknisk sjef
Øystein Madsen
Telefon 67 03 35 63
Mobil 908 42 565
Administrasjonsrådgiver
Gro Johanne Benum
Mobil 481 29 839