Privatflygninger (GA)

Bergen lufthavn, Flesland setter pris på besøk av småfly og tilbyr fuel og parkering for GA-flygninger (general aviation). Airport Patrol tilbyr følgetjeneste til oppstillingsplassene og hjelper  til med transport til og fra terminalen.

Lufthavnen er trafikkregulert. Forhåndsgodkjenning ("Slot-tid") er obligatorisk for all IFR-flygning. Søknad om  ønsket avgang- eller ankomsttid sendes i epost til flyparkering.bergen@avinor.no eller ring tlf 67 03 15 70. 

GA-aktører ved lufthavnen

  • GA Partner  har erfarne og profesjonelle medarbeider som tar hånd om GA, VIP, cargo og helikopter-flyvninger.
  • Bergen Air Transport  tilbyr  point-to-point flyvninger av personer og gods til destinasjoner i hele Europa
  • Bergen Aero Klubb er flyklubben for motorflymiljøet i Bergen.
  • Bergen Fallskjermklubb har mer enn førti års erfaring med fallskjermhopping