Privatflygninger (GA)

Bergen lufthavn, Flesland setter pris på besøk av småfly og tilbyr parkering for GA-flygninger (General Aviation). Kontakt Driftssentralen på telefon 67031112, for følgetjeneste til oppstillingsplassene og bestilling av persontransport til og fra oppstillingsplass. Møtepunkter for persontransport: Helikopterterminal (Port 5)

Lufthavnen er trafikkregulert. Forhåndsgodkjenning ("Slot-tid") er obligatorisk for all IFR-flygning. Søknad om ønsket avgang- eller ankomsttid sendes i e-post til flyparkering.bergen@avinor.no eller ring tlf 67 03 15 70.

Fuel

På Flesland tilbyr Flytanking AS AVGAS eller Jet-A1 fra self service pumpene.

Vær obs på at kort som VISA, Mastercard etc ikke godtas på pumpene. Betaling må enten være SHELL/AIR BP fuelkort eller fuelrelease.

Dedikerte fuelkort kan ikke bestilles på timen, så alternativet da er å få en fuelrelease. Her er mange leverandører – men RocketRoute kan anbefales for småfly – se link:  Fuel - Arrange & Request Aviation Fuel Wordwide (rocketroute.com)
Mer informasjon rundt fueling, priser, lokasjon osv finnes på siden: Aviation Fuelling Services Norway - Your provider of aviation fuel (afsn.no)

GA-aktører ved lufthavnen